eurocard-for-sma-och-stora-kop
Eurocard ‘För små och stora köp’ television commercial
Directed by Amir Chamdin Produced by Martina Stöhr